Plåtnibbler


Klippkapacitet stål (400 N/mm²), max.1,6 mm Klippkapacitet stål (600 N/mm²), max.1,0 mm Klippkapacitet stål (800 N/mm²), max.0,7 mm

Klippkapacitet alum. (200 N/mm²), max.2,0 mm


Pris 80 kr + moms per dag

5% i hyresförsäkring tillkommer