Kabelsökare

Sök först och gräv sedan, en gyllene regel då en avgrävd kabel kan bli väldigt kostbart och som lätt kan     avhjälpas med kabelsökare.

Kabelsökaren identifierar snabbt  och enkelt om det finns nedgrävda strömsatta kablar i mark. 

Med hjälp av signalgeneratorn hittar du det verkliga djupet upp till 3 meter och lokaliserar alla gömda ledningar, med en noggrannhet på ca ±10%.

Hyra dag ett inklusive signalgenerator, 320 kr + moms, dag två 260 kr + moms.

Hyresförsäkring 5% tillkommer.