Fällningsriktare

RH-pusher är ett oumbärligt verktyg för säker fällning av träd längs vägar, kraftledningar, intill hus samt vid riktad fällning av stora träd.

Granskad av arbetarskyddsstyrelsen.

Vikt 12kg Utväxling 22ggr Lyftkraft 1650kg

Hyra dag ett 160 kr ex moms

Följande dagar 120 kr + moms

5 % hyresförsäkring tillkommer