Byggfläkt, Värmefläkt

Fläktarna används överallt där det krävs en temporär men effektiv uppvärmning. Som exempel kan nämnas byggarbetsplatser, lager, verkstäder, butiker, utställningshallar, samlingslokaler och garage. Den kraftiga konsolen möjliggör montage på vägg.

Vänstra fläkten:

Effekt 2 kw

230 volt

Termostatstyrd reglering

Kapslingsklass IPX4

Pris: 22 kr + moms per dygn

Högra fläkten:

Effekt 9 kw

380 volt

Termostatstyrd reglering

Kapslingsklass IPX4

Pris: 32 kr + moms per dygn

5 % hyresförsäkring tillkommer