Vattenpump


För pumpning av förorenat vatten, grundvattensänkning eller från pumpgropar.
Pumpen klarar partiklar upp till 8 mm. 
Lika stora partiklar som kommer in i pumpen kan pumpas iväg tack vare friströmshjulet.
Kraftig dränkbar pump i gjutjärn, 230 volt.
Comments