Kabelsökare

 Sök först och gräv sedan.
 En gyllende regel då en avgrävd kabel kan bli väldigt kostbart och som lätt kan avhjälpas med kabelsökare.


 Kabelsökaren identifierar snabbt och enkelt om det finns nedgrävda strömsatta kablar i mark. Med hjälp av signalgeneratorn   hittar du det verkliga djupet upp till 3 meter och lokaliserar alla gömda ledningar, med en noggrannhet på ca ±10%.

Hyra dag ett med signalgenerator, 300 kr + moms, dag två 250 kr + moms
Hyresförsäkring 5% tillkommer

Comments