Fällningsriktare


RH-pusher är ett oumbärligt verktyg för säker fällning av träd längs vägar, kraftledningar, intill hus samt vid riktad fällning av stora träd. Utrustad med säkerhetsvev. Trädfällsriktaren är utrustad med en speciell fot med böjda hörn för att kunna sättas på en kraftig trädbit, gren e.d. på mjukt underlag. Med bärrem för att kunna bäras på axeln. Granskad av arbetarskyddsstyrelsen.

Vikt 12kg Utväxling 22ggr Lyftkraft 1650kg Arbetsområde: Överdelen i inskjutet läge 115 - 255cm Arbetsområde: Överdelen i utskjutet läge 175 - 255cm
Comments